Pravidelné bohoslužby v týdnu

Volný podvečer? Stavte se v týdnu na mši offline…

Úterý, středa: 18.00, Štěchovice, fara – kaple Svaté rodiny
Čtvrtek:          17.00, Slapy, kostel sv. Petra a Pavla
Pátek:            18.00, Davle, kaple Navštívení Panny Marie

A samozřejmě nevynechte nedělní bohoslužby! 🙂

Sobota: 18.00, Štěchovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
Neděle:  8.00, Davle, kostel sv. Kiliána
10.00, Slapy, kostel sv. Petra a Pavla

Těšíme se na Vás!


Księże Proboczszu! Pisze to co obiecałem.
Nasza diecezja Kijowsko-Żytomierska składa się z 4 obwodów: Kijowski, Żytomierski, Czerkaski i Czernihowski.
Mamy 157 księży i 170 sióstr. Parafij około 160, a parafij na których na stale jest proboszcz 60, inne parafii dojazdowe.
W dany czas wojna jest na terenach całej diecezji. Najwięcej zrójnowań w Czernihowie i koło Kijowa w takich mastach jak Bucza, Irpiń, Gostomel, Borodianka. Dużo ludzi wyjechało na zachod. Niektórzy pozostali.
Pomagamy wszyskim czym możemy i katolikom i prawosławnym. Rozdajemy produkty, przekazujemy w te miasta, gdzie sklepy zamknięte.. I dużo modlimy się.
ks. Witalij

 

 

Milí farníci i příznivci,

je krásné a povzbuzující, jak mnoho lidí se zapojilo do pomoci Ukrajincům, kteří utekli před válkou do České republiky. Mnoho lidí ale zůstalo, ať už z nemožnosti odejít nebo z jiných důvodů, uprostřed válkou zničené Ukrajiny a pomoc potřebují i tam. Pokud byste chtěli podpořit zcela konkrétní diecézi, a to v Kyjevě, obrací se na nás s prosbou otec Vitalii. I uprostřed války tu pořád jde život dál, je třeba kupovat jídlo, léky, naftu do agregátů, a hmotné sbírky nemusí vždy pokrýt potřeby konkrétních lidí na místě. Když jim budete ochotni poslat peníze, přijdou na účet místního biskupství, a poslouží lidem z Kyjeva a žitomírské oblasti, kteří zde zůstali, aby za ně pořídili právě to, co jim nejvíc chybí.

„Upřímně Vám děkujeme za vaši podporu, modlitbu, blízkost a sounáležitost s naším národem.

Situace je teď těžká, ale vydržíme. Podporujeme lidi, dáváme jim jídlo a to, co potřebují.“

Fr. Vitalij Kvapish, kancléř kurie (biskupství).

 Budete-li chtít poslat peníze (lze posílat v českých korunách), prosím, použijte tento účet polské banky PEKAO (původní účet v kyjevské bance byl kvůli bezpečnosti nahrazen účtem v polské bance).

Příjemce:

Kuria Kijowsko Zytomierska Diecezji Kosc
Majdan Zamkowy 1, Rejon Bohunski
Obwod Zytomierski
Zytomierz
100 14

Jako bankovní spojení použijte IBAN:

PL 26 1240 6292 1978 0010 8781 6825

A dále je potřeba zadat SWIFT CODE/BIC: PKOP PL PW

Jako účel platby napište prosím slovo: DONATION (Některé banky bez účelu platby peníze neodešlou.)

VŠEM dárcům ze srdce děkujeme!!

Jak budeme slavit Velikonoce

V době postní vás každou neděli zveme na křížovou cestu v Štěchovickém kostele od 16.00.

Květná neděle letos připadá na 10. dubna, mše svaté budou slouženy podle běžného pořadu.

Na Zelený čtvrtek bude ve Štěchovicích od 18.00 sloužena mše svatá s obřadem mytí nohou. Společné prožívání Velkého pátku pak začneme křížovou cestou v 15.00 v kostele ve Štěchovicích, na kterou navážou velkopáteční obřady. Velikonoční vigilie na Bílou sobotu bude sloužena od 21.00 ve Štěchovicích.

V neděli Zmrtvýchvstání Páně jsou slaveny obvyklé mše u sv. Kiliána (8.00) a na Slapech (10.00) a navíc ještě v 18.00 ve Štěchovicích.

Jsme vděčni, že se můžeme společně připravovat na velikonoční svátky.

Charita pro Ukrajinu

Stáhnout (PDF, 807KB)

Synodální proces:

Na setkání synodální skupinky Římskokatolické farnosti Štěchovice se po společné úvodní modlitbě živě diskutovalo o řadě témat, které úzce souvisí s naší farností, partikulární církví (diecézí), i s všeobecnou církví. Účastníci setkání vyjádřili radost nad mnohými duchovními aktivitami v naší farnosti, nad společenstvím, které vzájemně vytváříme a ocenili i přístup a duchovní vedení našeho faráře. Přesto zaznělo několik kritických ohlasů směřujících převážně vůči řízení církve, transparentnosti, otevřenosti a financování či komunikace s věřícími i nevěřícími. Dotkli jsme se rovněž některých teologických témat a dále otázky směřování církve v dnešním moderním světě. Ve stručnosti uvádím hlavní body, nad kterými se naše společenství zamýšlelo.

V dnešní době krize vztahů, rodinného společenství, ztráty autorit, ekonomických i zdravotních nejistot, ale i době internetu a širokých možností zejm. pro mladší generaci, vnímáme jako velmi aktuální hlad po spiritualitě. To představuje pro církev výzvu a příležitost se více otevřít společnosti a přijít s nabídkou. Nepůsobit navenek jako úřad či uzavřená instituce, ale jako otevřené společenství, které přijímá všechny hledající. Vyjít za lidmi ven, i na internet, neboť žijeme v jednadvacátém století. Jít tam, kde jsou lidé, věřící i nevěřící, a tam působit. Podporovat charismatické církevní osobnosti (i laiky) a tzv. kategoriální pastoraci (tj. zejména službu nemocničních, školních, vězeňských a jiných kaplanů), která je pro mnoho lidí často prvotním kontaktem s duchovnem. Je třeba otevřít kostely a fary a více je zpřístupnit nevěřícím, kteří se často stydí, nevědí, jak se chovat, nerozumí úkonům a slovům během mše apod. Tato pomoc by měla mít čistě praktický rozměr v podobě například krátké příručky, videa či neformálního setkání a rozhovoru nad kávou. 

Jako palčivý problém vnímáme postavení církve v české společnosti a komunikaci církve s jejími členy i s nevěřící částí společnosti. Nedostatek transparentnosti, informací (např. o nedávné návštěvě Ad limina) či finanční a sexuální skandály vrhají na církev špatné světlo, mnohé lidi odklání od církve a zatlačují k individuální zbožnosti. Při vedení a důležitých rozhodováních v hierarchicky uspořádaném společenství, jako je Římskokatolická církev, považujeme za důležité obklopit se schopnými lidmi a naslouchat hlasu poradních orgánů, jak duchovních, tak laiků, jakou jsou například ekonomické a pastorační rady. Tak se lze snad alespoň částečně vyhnout excesům jednotlivců. Máme na mysli zejm. ekonomické otázky, ale i např. stabilitu duchovního vedení kaplanů v různých institucích a zařízeních či stabilitu úřadu faráře.

S otevřeností církve souvisí i role žen. Zamýšleli jsme se nad otázkami postavení žen v církevních společenstvích, či nad významem kněžského celibátu. To vše při plné úctě k po mnoho století trvající tradici církve a při vědomí, že se jedná o témata velmi citlivá. Nicméně považujeme za nutné nad těmito otázkami přemýšlet a ptát se, zda je současný model kněžství udržitelný a jaká je naše vize církve třetího tisíciletí.

Společně bychom měli putovat s dalšími křesťanskými církvemi. Spíše než na spory, teologické disputace a „věci okolo“ (například přehnané uctívání některých předmětů, tradic, zvyků apod.), bychom se měli více zaměřit na podstatu víry. Podporovat ekumenismus a hledat spíše to, co nás spojuje; znovuobjevovat pravé jádro křesťanství.

Na závěr setkání, ukončeného společnou modlitbou, vyjádřili jeho účastníci přání scházet se častěji, například jednou za měsíc, a pokračovat v neformálních rozhovorech a naslouchání i nadále.

Jakub Nagy, koordinátor

 

Mše svaté jsou slouženy podle pravidelného pořadu ( viz odkaz ).

Zároveň je možné vybrané bohoslužby (všechny sloužené dle pravidelného pořadu kromě čtvrteční mše a nedělní mše ve Slapech) sledovat online prostřednictvím sociálních sítí:

YouTube – BuhTube  (pro zhlédnutí bohoslužeb klikněte zde)

Facebook – Římskokatolická Farnost Štěchovice

Twitter – Pawel Debek

 

Děkujeme všem, kteří přispěli na nákup techniky a služeb spojených s živým vysíláním.