Opravy

Na této stránce budeme průběžně informovat o probíhajících či chystaných opravách památek, které spadají pod farnost Štěchovice.

Provedené opravy v roce 2023
V roce 2023 byla provedena druhá etapa oprav Štěchovického kostela, rekonstruována byla jihozápadní zeď. Opravena byla rovněž věž kostela sv. Kiliána.
V kostele na Slapech proběhly opravy u vstupu do kostela a rekonstruována byla také polovina místní márnice. Všem dárcům, kteří se na opravách podíleli, děkujeme.

Dokončení opravy vstupního schodiště a průčelí kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích

V roce 2022 byla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Arcibiskupství pražského dokončena oprava vstupního schodiště. Za finančního přispění obce Slapy, Buš a díky příspěvkům dárců z farnosti byla rovněž dokončena oprava průčelí kostela. Děkujeme za všechny štědré dary.

Renovace kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích a nové schodiště ke kostelu

V roce 2021 byla za finančního přispění Ministerstva kultury, Arcibiskupství pražského, městysu Štěchovice a také díky darům dobrodinců naší farnosti dokončena nová fasáda na průčelí kostela a zrekonstruovány byly i pískovcové sochy. Dále byla dokončeno nové schodiště vedoucí ke kostelu, které zaplatil městys Štěchovice. Všem dárcům moc děkujeme.

Dvě renovované věže a nové schodiště

V kostele sv. Petra a Pavla na Slapech byla v roce 2020 dokončena oprava schodiště ve věži, rekonstruováno bylo věžní zdivo a dřevěné prvky. Opravu financovala Římskokatolická farnost Štěchovice.

V roce 2020 byla opravena omítka na věži kostela sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích, takže věž už má nejen krásnou střechu, ale pískovcově žlutou barvou svítí do dalekého okolí. Renovována byla nejen omítka, ale i kamenné prvky a vitrážová věžní okna. Rekonstrukce byla realizována za finančního přispění Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje.

Městys Štěchovice odsouhlasil poskytnutí prostředků na nové schodiště, takže k hlavnímu vchodu kostela už nebudou lidé muset šplhat do prudkého svahu téměř po čtyřech. Další oprava fasády (průčelí) bude následovat.  Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

Nový elektrický pohon v kostele na Slapech

Vyzvánění zvonů nerozlučně patří ke koloritu tradičního venkova. Našim předkům zvony odměřovaly čas dne, varovaly před nebezpečím a svolávaly k bohoslužbám. Ruční tahání za zvonařské lano však vyžaduje každodenní oddanou službu zvoníka, který musí tuto činnost umět – a najít si na ni čas, bez ohledu na nemoc nebo dovolené. 

Od května 2019 v kostele svatých Petra a Pavla na Slapech tuto lidskou službu nahradil elektronický řídicí systém. Jeho citlivé nastavení dává zvonu vyniknout stejně, jako ruční práce zvoníka. Systém dokáže hlavní zvon rozhoupávat plynule a bez otřesů, lze nastavit přesný konec a začátek vyzvánění či pomalé tlumení zvonu až do jeho úplného umlknutí. Zvonění se ovládá ručním ovladačem nebo spínacími hodinami. 

Na realizaci elektrického pohonu zvonu finančně přispěly obce Slapy, Buš, Čím a Korkyně; dále Sbor dobrovolných hasičů Slapy, Slapský kulturní spolek a Římskokatolická farnost Štěchovice.

V roce 2019 je naplánováno dokončení opravy vitrážových oken v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích. Byla podepsána smlouva o dílo s renomovanou českou firmou. Z důvodu finanční náročnosti oprava probíhala poslední tři roky.

Vitráže bylo třeba vyčistit a nahradit prasklé díly. Sklomalba byla retušována, byly připraveny nové olověné profily. Pláty byly založeny do nového olověného profilu včetně oboustranného celoplošného pocínování profilů. Také byla ošetřena a natřena kovová konstrukce, do které jsou vitráže zasazeny.

Bližší informace včetně fotodokumentace můžete najít v restaurátorské zprávě zde na stránce níže.

Stáhnout (PDF, 3.66MB)