Poděkování dobrodincům v roce 2023

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří naši farnost v roce 2023 podpořili finančními dary, jmenovitě:

Eva Nesetová, Božena Dvořáková, Martina Stará, Tomáš Gavlas, Tomáš Gavlas ml., Jarmila Jelínková, Petr Vejda, rodina Horova, Eva Vybíralová, Zuzana Richtrová, Zdeňka Polenová, Petr Joch, Anežka Řepík, Maria Horníková, Antonín Adam, Tomáš Polák, Martin David, Vratislav Adam, Otta Bem

a dále:

Arcibiskupství pražské, Městys Štěchovice, Městys Davle, Obec Slapy, Obec Buš, Cargo Prague

Děkujeme rovněž všem, kteří farnost podpořili jinou hmotnou pomocí:

Václav David, Pila Mrázek (Radotín), Pražské Benátky – Zdeněk Bergman, Alena Červenková, Miloš Neužil

Potřebujete-li písemně potvrzení o daru kvůli daňovému přiznání, obraťte se, prosíme, na naši paní účetní na e-mailu: eva.zemla@seznam.cz

Jako každý rok, zahájili Tříkrálovou sbírku dvě skupinky koledníků ve Sloupu. Děkuji p. Mgr. Svátě Chrastilové, která je obětavě již několik let doprovází.

Pravidelné bohoslužby v týdnu

Volný podvečer? Stavte se v týdnu na mši offline…

Úterý, středa: 18.00, Štěchovice, fara – kaple Svaté rodiny
Čtvrtek:          17.00, Slapy, kostel sv. Petra a Pavla
Pátek:            18.00, Davle, kaple Navštívení Panny Marie

A samozřejmě nevynechte nedělní bohoslužby! 🙂

Sobota: 18.00, Štěchovice, kostel sv. Jana Nepomuckého
Neděle:  8.00, Davle, kostel sv. Kiliána
10.00, Slapy, kostel sv. Petra a Pavla

Těšíme se na Vás!


Księże Proboczszu! Pisze to co obiecałem.
Nasza diecezja Kijowsko-Żytomierska składa się z 4 obwodów: Kijowski, Żytomierski, Czerkaski i Czernihowski.
Mamy 157 księży i 170 sióstr. Parafij około 160, a parafij na których na stale jest proboszcz 60, inne parafii dojazdowe.
W dany czas wojna jest na terenach całej diecezji. Najwięcej zrójnowań w Czernihowie i koło Kijowa w takich mastach jak Bucza, Irpiń, Gostomel, Borodianka. Dużo ludzi wyjechało na zachod. Niektórzy pozostali.
Pomagamy wszyskim czym możemy i katolikom i prawosławnym. Rozdajemy produkty, przekazujemy w te miasta, gdzie sklepy zamknięte.. I dużo modlimy się.
ks. Witalij