Velikonoční bohoslužby

Květná neděle (23. 3. a 24. 3.)

18:00 kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice – mše sv.

  8:00 kostel sv. Kiliána – mše sv.

 10:00 kostel sv. Petra a Pavla, Slapy – mše sv.

Zelený čtvrtek (28. 3.)

18:00 kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice – mše sv.

obřad mytí nohou

Velký pátek (29. 3.)

15:00 kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice – křížová cesta

následovaná velkopátečními obřady

Bílá sobota (30. 3.)

19:00 kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice – velikonoční vigilie

Zmrtvýchvstání Páně (31. 3.)

– pozor, začíná letní čas

 8:00 – kostel sv. Kiliána – mše sv. s žehnáním pokrmů

10:00 – kostel sv. Petra a Pavla, Slapy – mše sv. s žehnáním pokrmů

18:00 – kostel sv. Jana Nepomuckého, Štěchovice – mše sv. s žehnáním pokrmů

Pondělí velikonoční (1. 4.)

 8:00 – kostel sv. Kiliána – mše sv. 

10:00 – kostel sv. Petra a Pavla, Slapy – mše sv. 

Kéž se dobře připravíme na slavení Velikonoc, aby nás svátky Kristova vzkříšení naplnily skutečnou radostí.

Poděkování dobrodincům v roce 2023

Děkujeme všem laskavým dárcům, kteří naši farnost v roce 2023 podpořili finančními dary, jmenovitě:

Eva Nesetová, Božena Dvořáková, Martina Stará, Tomáš Gavlas, Tomáš Gavlas ml., Jarmila Jelínková, Petr Vejda, rodina Horova, Eva Vybíralová, Zuzana Richtrová, Zdeňka Polenová, Petr Joch, Anežka Řepík, Maria Horníková, Antonín Adam, Tomáš Polák, Martin David, Vratislav Adam, Otta Bem

a dále:

Arcibiskupství pražské, Městys Štěchovice, Městys Davle, Obec Slapy, Obec Buš, Cargo Prague

Děkujeme rovněž všem, kteří farnost podpořili jinou hmotnou pomocí:

Václav David, Pila Mrázek (Radotín), Pražské Benátky – Zdeněk Bergman, Alena Červenková, Miloš Neužil

Potřebujete-li písemně potvrzení o daru kvůli daňovému přiznání, obraťte se, prosíme, na naši paní účetní na e-mailu: eva.zemla@seznam.cz