MIMOŘÁDNÝ ROZPIS BOHOSLUŽEB

Po hluboké úvaze, modlitbě a poradě s farníky budou po dobu nutnou prozatím Mše slouženy následovně.

so – farní kostel Štěchovice otevřen pro veřejnost od 17:00 – 18:00, možnost individuální modlitby

ne – farní kostel Štěchovice otevřen pro veřejnost od 09:00 – 11:00, možnost individuální modlitby

  • v sobotu a v neděli eucharistie bude sloužena soukromě 

  • využijme krásné venkovní Křížové cesty k soukromé individuální modlitbě
  • každý den v 15:00 bude probíhat modlitební spojení našich farníků – “modlitba na dálku” – Korunka k Božímu milosrdenství
  • každý den v 20:00 bude probíhat celorepublikové spojení všech věřících  – “modlitba  Za ukončení epidemie” – Růženec

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO FARNÍKY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ŠTĚCHOVICE

Po poradě s místním doktorem panem Tomášem Gavlasem nedoporučuji po dobu epidemie starším a chronicky nemocným lidem návštěvy bohoslužeb v našich kostelích. Na požádání rád přinesu Eucharistii domů lidem starším a nemocným. A zároveň bych vás chtěl požádat, abychom se každý den v 15:00 spojili jako celá farnost v modlitbě K božímu milosrdenství.

 V modlitbě s vámi spojený, farář Pawel Debek