Svatba

 

 • Co potřebujeme, chceme-li uzavřít sňatek v kostele?

Kontaktujte faráře p. Pawla Debka: buďto osobně na štěchovické faře, nebo po telefonu 724 791 848 či pomocí e-mailu info@farnoststechovice.cz  Snoubenci potřebují své křestní listy, s knězem se domluvíte na termínu přípravy na manželství, na kterém se dozvíte, jak obřad vypadá, ale i k čemu se církevním sňatkem zavazujete. Přípravu na manželství lze po dohodě absolvovat i v jiné farnosti. Během obřadu budete potřebovat také dva snubní prsteny.

 • Kdo může uzavřít sňatek v katolickém kostele?

Dva plnoletí snoubenci pokřtění v katolické církvi. Případně jeden katolík s nepokřtěným, který obdržel zvláštní povolení (dispens). Možný je i sňatek katolíka s členem jiné křesťanské církve, pakliže tento získá dispens pro smíšené manželství a zaváže se, že bude vychovávat děti v katolické víře. 

 • Jak vypadá svatební slib?

Svatebním slibem je naplněna svátost manželství. Oba snoubenci veřejně pronášejí totožný slib, kterým se odevzdávají jeden druhému. Prohlašují, že si navzájem zachovají lásku, úctu věrnost, že s druhým ponesou dobré i zlé a nikdy se navzájem neopustí a prosí k tomu Boha o pomoc a podporu.

 • Je svatba v katolickém kostele na celý život?

Katolická církev neumožňuje rozvod. Jen za speciálních a výjimečných podmínek je možné dosáhnout prohlášení manželství za neplatné. Rozvést se lze před civilními úřady, ale z hlediska církve vaše manželství stále trvá a další sňatek v kostele uzavřít nemůžete.

 • Platí církevní sňatek i jako civilní?

Ano. Je ale předem třeba dojít na matriku na místním úřadě a plánovaný sňatek tam oznámit.

 • Můžeme mít dodatečnou svatbu v kostele, i když už jsme (třeba i před lety) uzavřeli civilní sňatek?

Ano, pakliže ani jeden z vás nikdy předtím neuzavřel žádný jiný církevní sňatek. 

 • Musí být svatba se mší, nebo lze mít i samostatný svatební obřad?

Svatba může a nemusí být se mší svatou. Ve druhém případě trvá obřad kolem dvaceti až třiceti minut, a je doprovázen čtením příslušných textů, krátkou promluvou oddávajícího, zpěvem a modlitbou. 

 • Kolik stojí svatba?

Církevní sňatek sám nestojí nic. Je zvykem zaplatit případnému varhaníkovi (se kterým se předem dohodnete na výběru skladeb) a můžete věnovat libovolný obnos pro potřeby konkrétní farnosti. Je to ale jen na vás.

 • Lze v kostele při svatbě fotografovat?

Ano, ale fotograf by neměl vstupovat do prostoru presbytáře (kněžiště). Nejlépe je, když se fotograf domluví před obřadem přímo s knězem, kam je možné chodit a kam ne, podle dispozic konkrétního kostela.

 • Lze mít církevní sňatek i mimo kostel? 

Nebývá to zvykem. Není to ale vyloučené, pakliže zvolené místo odpovídá svým charakterem a důstojností svatebnímu obřadu. Po domluvě s farářem je možné například mít svatební obřad před kapličkou na Rovínku či na jiném místě spojeném s křesťanskou vírou. Zvažte ale, zda se ve venkovním prostředí nevyskytnou komplikace se špatnou slyšitelností, hudbou, rozmary počasí či nepohodlím…

 • Může svatební obřad celebrovat kněz odjinud, z jiné farnosti, kterého si přeji? Neurazím tím místního faráře?

Ne, neurazíte, bude rád, že si odpočine:-) Je to jen předem třeba dohodnout s oběma duchovními.

 • Můžeme během svatebního obřadu pustit oblíbenou skladbu nebo píseň světského charakteru (pop, rock, metal, country, atp.)? 

Ne v kostele. Podobnou skladbu lze nechat zahrát před kostelem nebo na návazné oslavě.

 • Jsou ve všech ostatních katolických kostelech stejné podmínky k sňatku, jako zde?

Ne, kromě základních požadavků se konkrétní podmínky a nabídka mohou lišit, vždy je nutno se domluvit s konkrétním duchovním správcem a vyptat se ho na všechno, co chceme vědět.