Křest

Křest dítěte

 

 • Co mám dělat, když si přeji nechat pokřtít své dítě?

 

Zjistěte si, jestli jste sám/sama pokřtěný/á. Jestli ano, kontaktujte faráře p. Pawla Adama Debka – mailem info@farnoststechovice.cz nebo telefonicky na čísle +420 724 791 848

 Lze s ním také promluvit po některé z pravidelných bohoslužeb, jejichž rozpis najdete na těchto stránkách. Ke křtu je potřeba rodný list dítěte, oddací list rodičů příp. rodné listy, a křestní list (či potvrzení o křtu) alespoň jednoho rodiče.

Při obřadu budete potřebovat ještě křestní svíčku a symbolickou bílou roušku či košilku. 

 • Nemám křestní list; nevím, jestli jsem byl sám křtěný, nebo netuším, kde bych o tom mohl získat potvrzení?

Zápis o křtu se dá dohledat na farním úřadu farnosti, kde jsem byl pokřtěn/ kde jsem se narodil. Nevíte-li, zeptejte se rodičů či starších příbuzných.

 • Kolik stojí křest?

Nestojí nic. Pakliže budete chtít, můžete věnovat nějaký obnos na potřeby farnosti, ale není to povinné.

 • Kde sehnat křestní svíčku a bílou roušku?

Ty je možné koupit buď v internetových obchodech nebo v pražské prodejně PRO ECCLESIA CATOLICA v Ječné ulici 4 (nad kostelem sv. Ignáce na Karlově náměstí, Praha 2) či v Karmelitánské prodejně u sv. Vojtěcha (Kolejní ul. 4, Dejvice, Praha 6).

 • Mohu nechat pokřtít své dítě, když jsem sám nevěřící a nepokřtěný?

Je to možné, je-li alespoň jeden z rodičů pokřtěný. Tento rodič se zavazuje, že bude vychovávat dítě ve víře. Pokřtěný v katolické církvi by měl být zcela určitě kmotr nebo kmotra dítěte, pokud možno i biřmovaný/á.

 • Může být pokřtěno i nemanželské dítě (rodiče jsou nesezdaní, nebo se jedná o svobodnou matku)?

Ano, může, pakliže je alespoň jeden z rodičů pokřtěný, viz předchozí odpověď.

 • Musí křest probíhat při mši svaté?

Je to obvyklé, ale lze se dohodnout, že křestní obřady proběhnou beze mše v dobu, na které se s knězem domluvíte (např. po skončení bohoslužby). Budete-li chtít, aby hrály varhany, musíte si dohodnout předem i to, ale varhaníci nemusí být k dispozici; a je každopádně vhodné jim nabídnout nějaký finanční obnos.

 • Lze při křtu fotografovat?

Ano, ale fotograf by neměl vstupovat do prostoru presbytáře (kněžiště). Nejlépe je, když se fotograf domluví před obřadem přímo s knězem, kam může a kam ne, podle dispozic konkrétního kostela.

 

Křest dospělého

 

 • Co dělat, chci-li se nechat pokřtít jako dospělý?

Každou první neděli v měsíci probíhá příprava dospělých zájemců o křest. Příprava probíhá odpoledne od 17.00 na faře ve Štěchovicích, Nad pískovnou 213. Můžete sem i bez předchozí domluvy nezávazně přijít a rozhodnout se, zda se budete chtít přípravy účastnit, či se na cokoli zeptat faráře Pawla Debka, osobně (nebo po telefonu 724 791 848 či mailu info@farnoststechovice.cz)

 • Jak dlouho trvá příprava na křest dospělého?

Trvá nejméně rok, během kterého se zájemci o křest (katechumeni) schází jednou měsíčně.

 • Mohu se nechat pokřtít i jako rozvedený?

Ano, můžete.

 • Mohu být pokřtěn i jinde, než ve farnosti, ve které jsem se připravoval na křest?

Ano, po dohodě s oběma knězi (tím, který dělal přípravu i tím, v jehož kostele se chcete nechat pokřtít).

 • Potřebuji i jako dospělý křestního kmotra?

Ano, potřebujete. Kmotr je nejen svědek křtu, měl by to být někdo, kdo vám může pomoci s případnými problémy ve víře. Kmotr musí být pokřtěný praktikující katolík. 

 • Jsou ve všech ostatních katolických kostelech stejné podmínky a možnosti spojené s křtem  jako zde?

Kromě základních podmínek se mohou možnosti lišit, vždy je nutno se domluvit s konkrétním duchovním správcem a vyptat se ho na všechno, co chceme vědět.