Kontakt

Římskokatolická farnost Štěchovice

Nad Pískovnou 213

Štěchovice 25207

tel +420 724791848

email: info@farnoststechovice.cz

číslo účtu: 1358108504/0600

IČO: 47005629   DIČ: CZ47005629

 

Farář Pawel Adam Debek

  • Narodil se 13. února 1966 v Tluszczu v Polsku. Od roku 1973 navštěvoval základní školu ve WolominieOd roku 1981 studoval Gymnázium v Wolominie. Studium ukončil v roce 1985 maturitou.
  • V červenci 1985 vstoupil do Kongregace kněží mariánů (MCI). První řeholní sliby složil 8.září 1986, slavné sliby pak 26.srpna 1993.
  • Teologickou fakultu ukončil na Katolické univerzitě v Lublině . Diplomovou práci napsal a obhájil na fakultě spirituality.
  • Kněžská svěcení přijal dne 28. května 1994 z rukou apoštolského nuncia, biskupa Jozefa Kowalczykav Polsku.
  • Od začátku dubna 1994 působí v České republice. Jako jáhen působil ve farnosti Divišov
  • 1.července 1994 byl jmenován kaplanem farnosti Vlašim
  • Od 1.července 1996 jmenován administrátoremŘímskokatolické farnosti v Říčanech a administrátorem excurendo římskokatolických farností: Jažlovice, Kostelec u Křížků, Popovičky, Pyšely, Velké Popovice. Od 7.května 1997 jmenován farářem Římskokatolické farnosti Říčany.
  • 9.července 1997 inkardinován do Arcidiecéze pražské Od 1. července 2002 byl ustanoven farářem ve Štěchovicích. Za svou činnost při povodních v roce 2002 byl jmenován čestným občanem Štěchovic.