Pohřeb

 • Co mám dělat, zemře-li mi někdo blízký a chci mu nechat vystrojit pohřeb v kostele?

V první řadě je třeba kontaktovat pohřební službu, která obstará všechny zákonem stanovené náležitosti se zemřelým. Té sdělte, zda budete chtít pohřeb žehem či klasický pohřeb do země, a že byste si přáli církevní pohřeb. Zároveň neprodleně kontaktujete nejlépe telefonicky nebo osobně faráře p. Pawla Debka na čísle 724 791 848 a domluvte se s ním na datu a místu pohřbu – termín je třeba sladit s možnostmi dané pohřební služby. S tou se domlouváte na objednání rakve, věnců, květin apod. 

 • Byl zesnulý členem bezpečnostních sborů, nějakých spolků nebo zájmových sdružení? (Policie, Armáda, Dobrovolní hasiči, Vltavan, Junák apod.)

Jestliže ano a jestliže považujete za vhodné, aby se se zemřelým rozloučili i jeho přátelé či kolegové, kontaktujete také je a dohodněte jejich účast na pohřbu. Dejte to vědět knězi a také mu nezapomeňte říci, jestli bude chtít někdo z přátel či kolegů mít řeč. 

 • Kolik stojí pohřební obřad v kostele?

Za obřad v  kostele neplatíte nic. Pakliže si přejete mít při pohřbu varhanní doprovod, musíte to dohodnout s varhaníkem a je zvykem nabídnout mu za hraní menší obnos. V případě vojenských pohřbů zajišťuje obvykle hudební doprovod armádní soubor.

 • Je možné, aby při obřadu v kostele mluvil někdo z rodiny či blízkých přátel zemřelého?

Ano, je to možné, informujte o tom kněze.

 • Lze při pohřbu v kostele fotografovat?

Při zachování piety a důstojnosti lze pořídit pár snímků. Fotograf by měl mít ale rozhodně svolení rodiny, pamatovat na bolest přítomných, fotografovat bez blesku a rušit co nejméně. To samé platí na hřbitově.

 • Je nutné mít pohřeb v kostele se mší svatou?

Pohřební obřad se může konat v kostele se mší nebo bez mše sv., podle dohody s knězem. Při pohřbu do země (tedy bez kremace) se část obřadu odehrává přímo na hřbitově při ukládání rakve do hrobu. 

 • Jsem v rozpacích, jak se chovat při pohřbu v kostele či kam si sednout?

Kněz je zvyklý, že při pohřbech často přichází do kostela lidé, kteří tam obvykle nechodí, nebo v kostele dokonce nebyli vůbec nikdy, navíc mohou být smutní a dezorientovaní. Nemějte tedy obavy, že byste mohli něco zkazit. Platnost obřadu nezávisí na tom, jestli přítomní vědí, kdy si stoupnout nebo sednout. Víte-li předem, že byste byli bezradní, stačí říci před začátkem pohřbu knězi, aby vám během obřadů napověděl, a on vám rád vyhoví. Blízcí příbuzní si sedají do prvních lavic vepředu, ostatní za nimi. Kdo si nechce klekat, místo klečení usedne.

 • Může mít církevní pohřeb i nevěřící nebo nepokřtěný?

Ano.

 • Lze vystrojit pohřeb v kostele i člověku, který spáchal sebevraždu?

Ano.

 • Je možné mít církevní obřad přímo v obřadní síni krematoria?

 Ano, po domluvě s knězem.

 • Je možné mít jiného kněze, (duchovního z jiné farnosti) který bude obřadem vyprovázet zemřelého a přitom mít pohřeb zde?

Ano, je to možné, domluvte se s oběma duchovními.

 • Můžeme během pohřebních obřadů v kostele pustit oblíbenou skladbu zemřelého nebo píseň světského charakteru (pop, rock, metal, country, atp.)? 

Není to vhodné v kostele. Podobnou skladbu lze nechat zahrát před kostelem nebo na návazné smuteční oslavě na jiném místě. Výběr hudby konzultujte s varhaníkem, budete-li ho mít.

 • Jsou ve všech ostatních katolických kostelech stejné podmínky ohledně pohřbu, jako zde?

Ne, podmínky a možnosti se mohou lišit, vždy je nutno se domluvit s konkrétním duchovním správcem a vyptat se ho na všechno, co chceme vědět.