O nás

Štěchovická římskokatolická farnost

 
  • Co si představíte, když se vysloví slovo farnost?
Jde o mnohem širší pojem než „obec“. Například obce Štěchovice, Davle, Hradišťko, Slapy, Měchenice (a to jmenuji pouze „hraniční́“ obce) spadají́ pod jednu farnost Štěchovice.
  • Kdo patří do farnosti?
Součástí farnosti jsou všichni občané žijící na území farnosti. Říkám-li všichni, myslím to doslova – pokřtění, pokřtění v jiné víře i nepokřtění. To si málokdo uvědomuje, stejně jako to, že řadu služeb farnosti mohou využívat všichni lidé, bez ohledu na to, jsou-li věřící či nikoli.Co farnost umožňuje?Do kostela může přijít každý člověk, i nepokřtěný. Kdokoli se může zúčastnit bohoslužby, pouze účast nepokřtěných není takzvaně „plná“, což znamená, že nemohou přistoupit ke svatému přijímání. Farnost dává možnost pravidelné účasti na liturgii (církevním obřadu). Umožňuje konání svatby v kostele (s platností jako svatba civilní), za splnění podmínky, že aspoň jeden ze snoubenců je pokřtěný v katolické církvi. Farnost také dává možnost pohřbu zesnulého z kostela, a to se mší svatou i bez mše svaté. Ve farnosti probíhá vyučování náboženství pro děti. Není rozhodující, zda je dítě pokřtěno! V našem případě se výuka koná každou středu odpoledne, od 14 hodin, pro starší i mladší děti. Lidé ve vyšším věku nebo vážně nemocní si mohou vyžádat návštěvu pana faráře k rozhovoru či případnému povzbuzení. Ani tato možnost není vázána na křest. Všichni občané žijící na území farnosti se mohou obracet na faráře se žádostí o radu, především v duchovní oblasti. Pro seniory z našich obcí existuje možnost pravidelného setkávání, každou středu na faře při šálku kávy nebo čaje a se čtením z duchovní literatury. Pro věřící je možno navázat mší svatou, která se koná vždy v 18 hodin na faře v kapli.
  • Je farnost pro všechny?
Farnost patří každému občanu žijícímu na jejím území a kromě uvedených možností jich existuje mnohem více. Na rozdíl od jiných organizací či spolků farnost nezná́ pojem členství, členský příspěvek. Stačí jen zúčastnit se a poznat. Jakékoli další dotazy vám rád objasní farář̌ P. Pawel Adam Debek buď prostřednictvím internetového dotazu na adrese info@farnoststechovice.cz , nebo na tel. čísle 724 791 848.