Užitečné info

INFORMACE O SPOJENÝCH FARNOSTECH ŠTĚCHOVICE

A SLAPY NAD VLTAVOU

Počet obyvatel obcí přifařených k farnostem Štěchovice a Slapy:

cca 8 tisíc obyvatel Nedělních bohoslužeb ve farních a filiálním kostele se pravidelně účastní cca 80-120 farníků, cca 85% z nich pravidelně přistupuje ke svátostem. Pozn.: V letní sezóně se počet  obyvatel zvyšuje o 1/3 – lokalita slouží jako rekreační oblast pro Pražany.   Ročně je ve všech kostelech a kaplích v našich farnostech pokřtěno průměrně 12-15 dětí a uděleno 3-5 svátostí manželství. Křesťanským pohřebem je ročně pohřbeno cca 10-15 farníků. (průměry vychází z údajů za posledních 5 let)  

Pravidelné týdenní nedění a všednodenní bohoslužby ve farnostech:

 • ve dvou farních kostelech – Sv. Jana Nepomuckého ve Štěchovicích a Sv. Petra a Pavla ve Slapech
 • ve filiálním kostele – Kiliána v Davli
 • ve dvou kaplích – Navštívení Panny Marie v Davli a Sv. rodiny na faře ve Štěchovicích
 

Pravidelné poutní mše svaté mimo farní a filiální kostely a kaple:

 •  Ostrov u Davle  (narození Sv. Jana Křtitele)
 • Rovínek (prvomájová mariánská pěší pouť, Nejsvětější Trojice,  Nanebevzetí Panny Marie)
 • Masečín (Nějsvětejší Srdce Ježíšovo)
 • Krámy (Sv. Petr a Pavel)
 • Měchenice (sv. Ludmila)
 • Třebenice (povýšení sv. Kříže)
 • Bojanovice (sv. František z Assisi)
 

Pravidelné pastorační aktivity farníků mimo bohoslužby:

 • společenství starších – jednou týdně
 • společenství dětí – jednou měsíčně
 • modlitební společenství (rozjímání Křížové cesty, májové pobožnosti, adventní modlitby)
 • celodenní adventní a postní duchovní obnova
 

Výuka náboženství:

jednou týdně – 12 dětí ve třech skupinách

Příprava na I. přijetí svátosti smíření a Eucharistie:

jednou týdně – 3 děti

Příprava na biřmování:

cca 5-7 zájemců

Společné udílení svátosti nemocných

jednou v roce – Panna Maria Lurdská

Bohoslužby na štěchovické a slapském hřbitově

jednou v roce – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé  

Ve farnosti působí:

 • Pastorační rada (společná pro Štěchovice a Slapy, 13 členná, zvolena v únoru 2006)
 • Ekonomická rada farností (5 členná, řádně jmenovaná v únoru 2006)
 • Redakční rada občasníku Proudy (vychází od roku 1991, naposled vyšlo 73. číslo)
 

V kostelech a kaplích pravidelně ministruje:

cca 17dětí a 5-6 dospělých mužů.

V pastoraci pomáhají:

dvě absolventky kurzů pro pomocníky v pastoraci.  

Ve farnosti působí Česká katolická Charita:

středisko Oblastního centra charitních a    sociálních služeb pro Štěchovice a Davli, které pečuje o cca 130 klientů.  

Další s pastorací související aktivity ve farnostech v průběhu roku:

Setkání dětí na ukončení školního roku – slavnostní předání vysvědčení z náboženství Setkání dětí na začátku školního roku – žehnání školních tašek a pomůcek Farní maškarní masopustní bál Žehnání zvířátek (Sv. František z Assisi) Výstava Betlémů Žehnání a ochutnávka vína (Sv. Jan Evangelista) Setkání na ukončení občanského roku Společné návštěvy divadelních přestavení  a koncertů Koncerty a příležitostné výstavy v našich kostelech pro farníky a širokou veřejnost Kostel Sv. Jana Nepomuckého je v případě zájmu zpřístupněn k prohlídce s výkladem.     Pro farníky z jiných farností je štěchovická fara otevřena pro konání duchovních obnov, prázdninových a víkendových pobytů zejména pro mládež.