Celoroční plán

Pro zájemce jsou aktivity farnosti zaneseny též v Google kalendáři

Doba postní

Křížová cesta
každou postní neděli (tj. 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. a 10. 4.)
16.00 – Štěchovice, kostel

19. 3. 2022 (sobota)
Postní duchovní obnova
9.00 – Štěchovice, fara, celodenní program


Velikonoce

14. 4. 2022
Zelený čtvrtek
18.00 – Štěchovice, kostel – mše sv., obřad mytí noho

15. 4. 2022
Velký pátek
15.00 – Štěchovice, kostel – křížová cesta
Štěchovice, kostel – velkopáteční obřady po skončení křížové cesty

16. 4. 2022
Bílá sobota
21.00 – Štěchovice, kostel – Velikonoční vigilie

17. 4. 2022
Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční
8.00 – Sv. Kilián, kostel – mše sv.
10.00 – Slapy, kostel – mše sv.
18.00 – Štěchovice, kostel – mše sv.

18. 4. 2022
Pondělí velikonoční
8.00 – Sv. Kilián, kostel – mše sv.
10.00 – Slapy, kostel – mše sv.

 

1. 5. 2022 (neděle)
Pěší pouť na Rovínek
9.00 – odchod od štěchovického kostela
15.00 – kaple na Rovínku – mše sv.

26. 5. 2022 (čtvrtek)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
18.00 – Slapy, kostel – mše sv.


12. 6. 2022 
(neděle)
Poutní mše sv. k slavnosti Nejsvětější Trojice
10.30 – kaple na Rovínku – mše sv.
Nedělní mše sv. ve Slapech nebude.

16. 6. 2022 (čtvrtek)
Slavnost Těla a Krve Páně
18.00 – Slapy, kostel – mše sv.

25. 6. 2022 (sobota)
Pouť na Ostrově u Davle
10.00 – mše sv. na Ostrově, 1. svaté přijímání, doprovodný program
Sv. Kilián, kostel a okolí

 

27. 8. a 28. 8. (sobota, neděle)
Mše sv. na ukončení prázdnin s žehnáním školních tašek a pomůcek
pro nový školní rok

18.00 – Štěchovice, kostel – při mši sv.
8.00 – Sv. Kilián, kostel – při mši sv.
10.00 – Slapy, kostel – při mši sv.

 

1. 11. 2022 (úterý)
Slavnost Všech svatých
18.00 – Slapy, kostel – mše sv.
hřbitov – modlitba

2. 11. 2022 (středa)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00 – Štěchovice, kostel – mše sv.
hřbitov – modlitba

 

Vánoce

24. 12. 2022 (sobota)
Půlnoční mše sv.
24.00 – Štěchovice, kostel

31. 12. 2022 (sobota)
Mše sv. na rozloučení s uplynulým rokem a poděkování
17.00 – Štěchovice, kostel – mše sv.