Celoroční plán

Pro zájemce jsou aktivity farnosti zaneseny též v Google kalendáři.

Doba postní

Křížová cesta
každou postní neděli (tj. 5. 3., 12. 3., 19. 3., 26. 3. a 2. 4.)
16.00 – Štěchovice, kostel

11. 3. 2023 (sobota)
Postní duchovní obnova
9.00 – Štěchovice, fara, celodenní program


Velikonoce

6. 4. 2023
Zelený čtvrtek
18.00 – Štěchovice, kostel – mše sv., obřad mytí nohou

7. 4. 2023
Velký pátek
15.00 – Štěchovice, kostel – křížová cesta
Štěchovice, kostel – velkopáteční obřady po skončení křížové cesty

8. 4. 2023
Bílá sobota
21.00 – Štěchovice, kostel – Velikonoční vigilie

9. 4. 2023
Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční
8.00 – Sv. Kilián, kostel – mše sv.
10.00 – Slapy, kostel – mše sv.
18.00 – Štěchovice, kostel – mše sv.

10. 4. 2023
Pondělí velikonoční
8.00 – Sv. Kilián, kostel – mše sv.
10.00 – Slapy, kostel – mše sv.

 

1. 5. 2023 (pondělí)
Pěší pouť na Rovínek
9.00 – odchod od štěchovického kostela
15.00 – kaple na Rovínku – mše sv.

18. 5. 2023 (čtvrtek)
Slavnost Nanebevstoupení Páně
18.00 – Slapy, kostel – mše sv.


4. 6. 2023 
(neděle)
Poutní mše sv. k slavnosti Nejsvětější Trojice
10.30 – kaple na Rovínku – mše sv.
Nedělní mše sv. ve Slapech nebude.

8. 6. 2023 (čtvrtek)
Slavnost Těla a Krve Páně
18.00 – Slapy, kostel – mše sv.

24. 6. 2023 (sobota)
Pouť na Ostrově u Davle
10.00 – mše sv. na Ostrově, 1. svaté přijímání, doprovodný program
Sv. Kilián, kostel a okolí

 

26. 8. a 27. 8. 2023 (sobota, neděle)
Mše sv. na ukončení prázdnin s žehnáním školních tašek a pomůcek
pro nový školní rok

18.00 – Štěchovice, kostel – při mši sv.
8.00 – Sv. Kilián, kostel – při mši sv.
10.00 – Slapy, kostel – při mši sv.

 

1. 11. 2023 (středa)
Slavnost Všech svatých
18.00 – Štěchovice, kostel – mše sv.
hřbitov – modlitba

2. 11. 2023 (čtvrtek)
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
18.00 – Slapy, kostel – mše sv.
hřbitov – modlitba

 

Vánoce

24. 12. 2023 (neděle)
Půlnoční mše sv.
24.00 – Štěchovice, kostel

31. 12. 2023 (neděle)
Mše sv. na rozloučení s uplynulým rokem a poděkování
17.00 – Štěchovice, kostel – mše sv.